Vải Thời Trang

293 Chợ Hôm


Vải Ren

Ren là loại vải dùng trang trí, các mẫu được làm với các lỗ hở, làm bằng máy hoặc thủ công. Những lỗ này có thể tạo thành qua việc dời những sợi hoặc vải từ vải dệt trước đó, nhưng những không gian được mở hơn là được tạo như một phần vải ren.

Vải Ren - Vải thời trang 293 Chợ Hôm

Ren thật sự chưa được làm đến mãi cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16. Ren được tạo khi một sợi chỉ được vòng, xoắn hoặc bện lại tới một sợi độc lập khác ở mặt sau tấm vải.

Vải Ren - Vải thời trang 293 Chợ Hôm

Các loại vải ren:

 • Ren kim được làm dùng kim và sợi, nó linh hoạt nhất để làm ren nghệ thuật.
 • Ren thêu được làm bằng việc di dời sợi trên nền khung dệt, các sợi còn lại được bao hoặc quấn với sợi thêu.
 • Ren đăng ten như tên gọi là được làm với những suốt và chiếc gối
 • Ren rua băng được làm bằng máy hoặc tay với những mẫu thiết kế sẵn sau đó nối và tô điểm với ren kim hoặc ren đăng ten
 • Ren nút là ren được thực hiên với con thoi hoặc kim
 • Ren móc
 • Ren đan
 • Reb hóa học : mặt ren khâu được khâu với những sợi thêu từ những dạng liên tục, mặt khâu được làm bằng những vật liệu chịu nhiệt hoặc không thấm nước

Vải Ren - Vải thời trang 293 Chợ HômVải Thời Trang Cửa Hàng 293 - Tầng 2 Chợ Hôm Hà Nội